درباره رصد

پروژه رصد، شفافیت مدیریت‌های شهری سطح کشور را از طریق بررسی وبسایت‌ها و سامانه‌های شهرداری‌ها و شوراهای کشور، پایش می‌کند. ارائه استانداردی برای مطالبه و پیگیری شفافیت شوراها و شهرداری‌ها کشور، ایجاد و تقویت شبکه ذینفعان شفافیت و مبارزه با فساد و در نهایت، تثبیت، ترویج و گسترش دستاوردهای مدیریت‌های شهری در زمینه شفافیت، از اهداف پروژه رصد است. اولین دوره پروژه رصد شفافیت شوراها و شهرداری‌های کشور، زمستان ۱۳۹۸، توسط کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران در همکاری با جمعی از سمن‌های فعال در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد انجام گرفت.

کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران

سال تشکیل: 1396

رئیس: بهاره آروین

bahare.arvin@gmail.com

 مشاهده وبسایت

مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری و مبارزه با فساد

سال تاسیس: 1394

مدیرعامل: حسن عابدی جعفری

h_abedijafari@yahoo.com

 مشاهده وبسایت

انجمن مدیریت رفتار سازمانی

سال تاسیس: 1389

مدیرعامل: حسن عابدی جعفری

h_abedijafari@yahoo.com

 مشاهده وبسایت

قرارگاه ملی مبارزه با فساد

سال تاسیس: 1394

دبیر: داوود گودرزی

 مشاهده وبسایت

اندیشکده شفافیت برای ایران

سال تاسیس: 1393

مدیرعامل: مهدی ثنائی

md.sanaei@gmail.com

 مشاهده وبسایت

موسسه فرهنگی و هنری سفیر صبح پارسیان

سال تاسیس: 1393

مدیرعامل: سعید نوایی

saeed.navaee@gmail.com

 مشاهده وبسایت

جمعیت هم اندیشان دادخواه

سال تاسیس: 1398

مدیرعامل: سیدمحمود حسینی

 مشاهده وبسایت

دورنما

پروژه رصد، پروژه‌ای برای یک دوره زمانی محدود نیست چراکه مطالبه و پیگیری شفافیت مربوط به یک دوره زمانی محدود نیست. پروژه رصد در نظر دارد که با تکرار دوره‌ای رصد شفافیت مدیریت شهری، و با جلب مشارکت شهروندان، جامعه مدنی و نهادها و سازمان‌های مرتبط، مرجعی برای رصد شفافیت مدیریت شهری در کشور به وجود بیاورد و از این طریق، تسهیل‌گر برقراری مدیریت شهری شیشه‌ای در کشور باشد.

تماس با ما

برای بیان هرگونه پیشنهاد و انتقاد یا بیان نکاتی درخصوص اطلاعات منتشرشده، از طریق فرم زیر، پیام بگذارید.

(الزامی)
(الزامی)